Pirkimo – pardavimo taisyklės

Šios pirkimo – pardavimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama dalis, kurioje nustatomos Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir Asociacijos Robotiada (toliau – Pardavėjas) teisės ir pareigos, prekių ir paslaugų įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo tvarka.

BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Naudotis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:
  • Ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus veiksnūs fiziniai asmenys;
  • Nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo lėšomis;
  • Visi juridiniai asmenys;
  • Visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
 • Prekių ir/ar paslaugų kainos, nurodytos Pardavėjo el. parduotuvėje, galioja tik perkant/užsakant šias prekes ir/ar paslaugas Pardavėjo el. parduotuvėje. Kainos pateikiamos eurais.
 • Pirkėjas, norėdamas naudotis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis, pirmiausia turi išsirinkti patikusią prekę ar paslaugą iš siūlomų Pardavėjo el. parduotuvėje. Pirkėjas, išsirinkęs norimą prekę ar paslaugą, spaudžia ant mygtuko  „Į krepšelį”Tada pirkinys atidurs pirkinių krepšelyje. Savo pirkinių krepšelį Pirkėjas gali pamatyti puslapio dėšinėje pusėje viršuje. Paspaudus ant krepšelio, parodomas puslapis, kuriame matoma, ką pirkėjas turi krepšelyje. Čia galima suvesti turimus nuolaidų kodus, kurių nuolaida bus pritaikoma krepšelio prekėms. Galima padidinti prekių skaičių ir galutinė krepšelio suma bus perskaičiuota paspaudus mygtuką „Atnaujinti krepšelį“. Taip pat matomos siūlomos prekės, kurias Pardavėjas rekomenduoja įsigyti kartu su perkamomis prekėmis. Prieš pereinant prie apmokėjimo, galima pasirinkti pristatymo būdą – atsiimti sandėlyje arba DPD pristatymas į namus. Jei krepšelio suma didesnė nei 100 eurų – pristatymas nemokamas. Paspaudus „Tęsti atsiskaitymą“ pereinama prie kontaktinių duomenų pildymo ir apmokėjimo. Užpildžius pirkėjo informacijos duomenis galima pasirinkti patogų apmokėjimo būdą – apmokėti kortele atsiimant vietoje (Mokslininkų g. 2, Vilnius) arba Pirkėjo norimu būdu per Paysera platformą. Pažymėjęs laukelį, kad nori gauti naujienas, po pirkimo Pirkėjas įtraukiamas į Robotiada.org prenumeratorių sąrašą. Automatiškai pirkdamas teisėjas sutinka su įmonės privatumo politika. Jeigu pirkėjas apmokėjo prekę / paslaugą (jei prekė nemokama – teisingai patvirtno visus duomenų laukelius – Pirkėjas gaus el. laišką su nuoroda failų atsisiuntimui), Pirkėjas gaus el. laiškus apie užsakymo vykdymo fazes – gautas apmokėjimas, apmokėjimas vykdomas ir apmokėjimas įvykdytas. 
 • Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el.parduotuvėje apmoka užsakytas prekes ar paslaugas. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.
 • Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti šias Taisykles.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 • Pirkdamas Robotiada.org prekes ar paslaugas Pirkėjas privalo susipažinti su privatumo politika ir sutikti su visomis jos sąlygomis.

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 • Laikoma, kad Pirkėjui apmokėjus užsakymą, tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis.
 • Užsakymo suvestinės kopija išsiunčiama Pirkėjui el.paštu ir saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.
 • Per 3 d.d. Pirkėjui atsiunčiama sąskaita – faktūra.
 • Ši pirkimo – pardavimo sutartis įsigalioja tik Pirkėjui pilnai apmokėjus užsakymą.
 • Pirkėjui neapmokėjus užsakymo, laikoma, kad Pirkėjas vienašališkai nutraukė sutartį.

PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 • Pirkėjas turi teisę pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę ir/ar paslaugą, pateikiamą Pardavėjo el. parduotuvėje.
 • Pirkėjas, naudodamasis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis Pirkimo – pardavimo sąlygomis ir taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.
 • Pirkėjas, pateikdamas užsakymą prekėms ir/ar paslaugoms ir/ar sudarydamas sutartį su Pardavėju, įsipareigoja pateikti išsamius ir teisingus duomenis.
 • Pirkėjas atsako už visus teisėtus ir neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo el. parduotuve.
 • Pirkėjas atsakingas už šių Taisyklių laikymąsi.

PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 • Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Pirkėjui apmokėtas prekes ar suteikti paslaugas per paslaugos aprašyme nurodytą laikotarpį.
 • Jeigu užsakymo pateikimo ir/ar sutarties su Pardavėju sudarymo metu ar vėliau Pirkėjas pateikia melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus pateikti duomenis, arba nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti Pirkėjo užsakymą ir apriboti Pirkėjui teisę naudotis Pardavėjo el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 • Pardavėjas turi teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo užsakymo vykdymą ir/ar naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.
 • Pardavėjas turi teisę teikti bei atšaukti teikiamas paslaugas. Pvz., jeigu yra pagrindo manyti, kad Klientas bando pakenkti, švaistyti laiką ir kalbėti apie tai, kas nesusiję su paslaugos teikimu, siųsdamas įvairaus pobūdžio žinutes ar el. laiškus, Pardavėjas turi teisę neatrašyti į žinutes arba jį užblokuoti ir atšaukti užsakytas paslaugas bei negrąžinti pinigų už atliktą darbą, jeigu iškyla tokia situacija ir atšaukti sutartį.
 • Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, pateikia užsakymus ir/ar sudaro sutartis ir/ar atsiskaito Pardavėjo el. parduotuvėje.
 • Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, neįspėjęs Pirkėjo, laikinai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą tam, kad atliktų atnaujinimus (tokius kaip programiniai patobulinimai ir pan.).
 • Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo savo nuožiūra pildyti, keisti šias taisykles, apie tai informuodamas Pirkėją Svetainės naujienose. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

PREKIŲ IR PASLAUGŲ PRISTATYMAS

 • Pirkėjo prekės pristatomos pagal įmonės prekių pristatymo taisykles.
 • Gavus užklausą dėl paslaugų (mokymų) darbuotojai kuo greičiau atsiųs mokymų programos pasiūlymą. Pasiūlymo apmokėjimas ir įgyvendinimas bus vykdomas abiejoms šalims patogiu laiku ir būdu. Nesutarus dėl būdo ir laiko – paslaugos neteikiamos. 

PREKIŲ IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS

 • Prekių ir pinigų grąžinimas vyksta pagal įmonės prekių grąžinimo taisykles.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad praranda teisę naudotis eletroninės parduotuvės paslaugomis.
 • Jei po taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
 • Visi nesutarimai dėl šių taisyklių ir iš jų kylančių įsipareigojimų vykdymo sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus derybose – įstatymų nustatyta tvarka.
 • Jei turite klausimų, pastabų ar skundų dėl taisyklių, susisiekite su mumis ir pasistengsime viską išspręsti kuo greičiau – info@robotiada.org